Услуги

Интериорен дизайн

Цялостният интериорен дизайн покрива различни аспекти на интериора и гарантира завършеност на проекта и неговите функционални изисквания.

Искам да науча повече

Специалности

Инженеринг проектите (специалности) допълват логически проектантската фаза и онагледяват специфичните аспекти от архитектурния и интериорния дизайн.

Искам да науча повече

Умен дом

Концепцията Умен дом улеснява живота ви чрез система от свързани уреди, които вземат автономни решения вместо вас на базата на предварително зададена логика.

Искам да науча повече